: - 9:00−17:30, 9:00−15:00
 
 
  

:

(067) 918 76 96
 vg@altstar.com.ua
:

0 (800) 75 40 04

 zakaz@altstar.kiev.ua
 
 

 
 

30154N Wps
: 2 .A, : 89
B, : 26.5
KW: 5
L, : 287
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
V, : 24
Z, : 10
: Khd;Renault;Volvo
Khd: 01182195, 01182758, 01183209, 1182195, 1182758, 1183209.
Deutz: 01182195, 01182758, 01183209.
Cargo: 114323.
Volvo: 20997663, 85000750.
Messmer: 220555.
Renault: 7420997664, 7485003033.
Delco: DRS0392.
Lucas: LRS02528.
Mitsubishi: M008T62471, M008T62471AM, M8T62471, M8T62471AM.
Krauf: STM4323.
Motorherz: STM4323WA.
:
VOLVO FL II FL 240-12 (2006-...)
VOLVO FL II FL 280-12 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-18 (2006-...)
VOLVO FL II FL 280-18 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-12 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-16 (2006-...)
VOLVO FL II FL 280-12 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-16 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-15 (2006-...)
VOLVO FL II FL 280-15 (2006-...)
VOLVO FL II FL 280-16 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-14 (2009-...)
VOLVO FL II FL 260-15 (2009-...)
VOLVO FL II FL 240-16 (2009-...)
VOLVO FL II FL 260-12 (2009-...)
VOLVO FL II FL 260-14 (2009-...)
VOLVO FL II FL 260-16 (2009-...)
VOLVO FL II FL 290-12 (2009-...)
VOLVO FL II FL 290-16 (2009-...)
VOLVO FL II FL 260-18 (2009-...)
VOLVO FL II FL 290-18 (2009-...)
VOLVO FL II FL 260-16 (2009-...)
VOLVO FL II FL 290-16 (2009-...)
VOLVO FL II FL 280-14 (2009-...)
VOLVO FL II FL 290-14 (2009-...)
VOLVO FL II FL 280-14 (2009-...)
M8T62471 Mitsubishi
(Dennis Elite, Volvo Trucks FE, FL 7.1)
: 1 .A, : 89
B, : 26.5
KW: 5
L, : 287
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
V, : 24
Z, : 10
: Khd;Renault;Volvo
Khd: 01182195, 01182758, 01183209, 1182195, 1182758, 1183209.
Deutz: 01182195, 01182758, 01183209.
Cargo: 114323.
Volvo: 20997663, 85000750.
Messmer: 220555.
Wps: 30154N.
Renault: 7420997664, 7485003033.
Delco: DRS0392.
Lucas: LRS02528.
Mitsubishi: M008T62471, M008T62471AM, M8T62471AM.
Krauf: STM4323.
Motorherz: STM4323WA.
220555 Messmer

 :
(096) 583 82 15
:
(097) 011 20 02
KW: 5
OEM, : Mitsubishi
V, : 24
: ORIGINAL
: Deutz
Khd: 01182195, 01182758, 01183209, 1182195, 1182758, 1183209.
Deutz: 01182195, 01182758, 01183209.
Cargo: 114323.
Volvo: 20997663, 85000750.
Wps: 30154N.
Renault: 7420997664, 7485003033.
Delco: DRS0392.
Lucas: LRS02528.
Mitsubishi: M008T62471, M008T62471AM, M8T62471, M8T62471AM.
Krauf: STM4323.
Motorherz: STM4323WA.
114323 Cargo

 :
(096) 583 82 15
:
(097) 011 20 02
A, : 89
B, : 26.5
KW: 5
L, : 287
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
V, : 24
Z, : 10
B+: M8
: Khd;Renault;Volvo
: 127
2: 90.3
3: 90.3

Khd: 01182195, 01182758, 01183209, 1182195, 1182758, 1183209.
Deutz: 01182195, 01182758, 01183209.
Volvo: 20997663, 85000750.
Messmer: 220555.
Wps: 30154N.
Renault: 7420997664, 7485003033.
Delco: DRS0392.
Lucas: LRS02528.
Mitsubishi: M008T62471, M008T62471AM, M8T62471, M8T62471AM.
Krauf: STM4323.
Motorherz: STM4323WA.
:
DENNIS ELITE 2 240 (2003-...)
DENNIS ELITE 2 240, ML (2003-...)
DENNIS ELITE 2 240 (2003-...)
DENNIS ELITE 2 240 MS, RS (2007-...)
VOLVO FE FE 240-18 (2006-...)
VOLVO FE FE 240-22 (2006-...)
VOLVO FE FE 240-26 (2006-...)
VOLVO FE II FE 240-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 260-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 280-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 300-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 320-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 340-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 240-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 260-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 280-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 300-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 320-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 340-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 260-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 300-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 340-18 (2012-...)
VOLVO FE II FE 240-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 260-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 280-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 300-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 320-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 340-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 260-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 280-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 300-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 320-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 340-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 260-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 300-26 (2012-...)
VOLVO FE II FE 340-26 (2012-...)
VOLVO FL II FL 240-12 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-18 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-12 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-16 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-15 (2006-...)
VOLVO FL II FL 240-14 (2009-...)
VOLVO FL II FL 240-16 (2009-...)
VOLVO FL III FLH 240-18 (2013-...)
VOLVO FL III FLH 280-18 (2013-...)
VOLVO FL III FLH 260-18 (2013-...)
VOLVO FL III FLH 290-18 (2013-...)
VOLVO FL III FLH 240-12, FLL 240-12, FLM 240-12 (2013-...)
VOLVO FL III FLH 260-12, FLL 260-12, FLM 260-12 (2013-...)
VOLVO FL III FLH 280-12, FLL 280-12, FLH 280-12 (2013-...)
VOLVO FL III FLH 290-12, FLL 290-12, FLM 290-12 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 240-14, FLM 240-14 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 260-14, FLM 260-14 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 280-14, FLM 280-14 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 290-14, FLM 290-14 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 240-16, FLM 240-16 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 260-16, FLM 260-16 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 280-16, FLM 280-16 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 290-16, FLM 290-16 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 240-16 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 260-16 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 290-16 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 240-15 (2013-...)
VOLVO FL III FLL 260-15 (2013-...)
STM4323 Krauf

 :
(096) 583 82 15
:
(097) 011 20 02
A, : 89
B, : 26.5
KW: 5
L, : 287
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
V, : 24
Z, : 10
: Khd;Renault;Volvo
Khd: 01182195, 01182758, 01183209, 1182195, 1182758, 1183209.
Deutz: 01182195, 01182758, 01183209.
Cargo: 114323.
Volvo: 20997663, 85000750.
Messmer: 220555.
Wps: 30154N.
Renault: 7420997664, 7485003033.
Delco: DRS0392.
Lucas: LRS02528.
Mitsubishi: M008T62471, M008T62471AM, M8T62471, M8T62471AM.
Motorherz: STM4323WA.
231371 Cargo
: >3 .ID, : 12
L, : 110
OD, : 15
OD, : 59.5
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
SPL, : 5
Z, : 20
: Caterpillar;Mitsubishi
Stemot: 08-041.
Zen: 0887, 1.01.0887.0, ZN0887.
Cargo: 139819.
Ika: 2.2120.1, 4.5030.1.
Ghibaudi: 2120.
Mario Ghibaudi: 2120.
Motorherz: 231371CN.
Waiglobal: 54-83415, 54-83415-1, 54-83415-5.
Magneti marelli: AMB0285.
Mitsubishi: M191X67571, M191X67585, M191X67685, M191X67771, M191X67871, M191X67885, M191X68271, M191X68671, M191X93571, ME701487, ME701648, ME701651.
Krauf: SDM3371, SDM6371, SDM7371, SDM8371.

Mitsubishi: 32A66-10101, M008T50071, M008T50171, M008T50471, M008T55073, M008T55171, M008T60071, M008T60371, M008T60372, M008T60373, M008T60871, M008T60872, M008T60873, M008T70371, M008T70971, M008T71571, M008T75171, M008T77071, M008T77072, M008T77074, M008T77075, M008T80071, M008T80071A, M008T80071B, M008T80371, M008T80373, M008T85071B, M008T85571, M2T80772, M3T57575, M8T50071, M8T50171, M8T50271, M8T50471, M8T55073, M8T55171, M8T55471, M8T55472, M8T55473, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60073, M8T60171, M8T60271, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60389, M8T60471, M8T60489, M8T60571, M8T60771, M8T60773, M8T60871, M8T60872, M8T60971, M8T60973, M8T62471, M8T70371, M8T70971, M8T71571, M8T71671, M8T75171, M8T77071, M8T77072, M8T77074, M8T77075, M8T80071, M8T80071A, M8T80071B, M8T80171, M8T80371, M8T80372, M8T80373, M8T80374, M8T80772, M8T80789, M8T85071, M8T85071A, M8T85071B, M8T85171, M8T85171A, M8T85271, M8T85271B, M8T85471, M8T85571, M8T87071, M8T87171, ME012994, ME012995, ME013008, ME014418, ME220480.
Hyundai: 3610045501.
Krauf: STM1009, STM1354, STM3669, STM3778, STM4323.
SDM6371 Krauf
ID, : 12
L, : 110
OD, : 15
OD, : 59.5
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
SPL, : 5
Z, : 20
: Caterpillar;Mitsubishi
Stemot: 08-041.
Zen: 0887, 1.01.0887.0, ZN0887.
Cargo: 139819, 231371.
Ika: 2.2120.1, 4.5030.1.
Ghibaudi: 2120.
Mario Ghibaudi: 2120.
Motorherz: 231371CN.
Waiglobal: 54-83415, 54-83415-1, 54-83415-5.
Magneti marelli: AMB0285.
Mitsubishi: M191X67571, M191X67585, M191X67685, M191X67771, M191X67871, M191X67885, M191X68271, M191X68671, M191X93571, ME701487, ME701648, ME701651.
Krauf: SDM3371, SDM7371, SDM8371.

Mitsubishi: 32A66-10101, M008T50071, M008T50171, M008T50471, M008T55073, M008T55171, M008T60071, M008T60371, M008T60372, M008T60373, M008T60871, M008T60872, M008T60873, M008T70371, M008T70971, M008T71571, M008T75171, M008T77071, M008T77072, M008T77074, M008T77075, M008T80071, M008T80071A, M008T80071B, M008T80371, M008T80373, M008T85071B, M008T85571, M2T80772, M3T57575, M8T50071, M8T50171, M8T50271, M8T50471, M8T55073, M8T55171, M8T55471, M8T55472, M8T55473, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60073, M8T60171, M8T60271, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60389, M8T60471, M8T60489, M8T60571, M8T60771, M8T60773, M8T60871, M8T60872, M8T60971, M8T60973, M8T62471, M8T70371, M8T70971, M8T71571, M8T71671, M8T75171, M8T77071, M8T77072, M8T77074, M8T77075, M8T80071, M8T80071A, M8T80071B, M8T80171, M8T80371, M8T80372, M8T80373, M8T80374, M8T80772, M8T80789, M8T85071, M8T85071A, M8T85071B, M8T85171, M8T85171A, M8T85271, M8T85271B, M8T85471, M8T85571, M8T87071, M8T87171, ME012994, ME012995, ME013008, ME014418, ME220480.
Hyundai: 3610045501.
Krauf: STM1009, STM1354, STM3669, STM3778, STM4323.
ZN0887 Zen
ID, : 12
L, : 110
OD, : 15
OD, : 60
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
SPL, : 5
Z, : 20
: Caterpillar;Mitsubishi
Stemot: 08-041.
Zen: 0887, 1.01.0887.0.
Cargo: 139819, 231371.
Ika: 2.2120.1, 4.5030.1.
Ghibaudi: 2120.
Mario Ghibaudi: 2120.
Motorherz: 231371CN.
Waiglobal: 54-83415, 54-83415-1, 54-83415-5.
Magneti marelli: AMB0285.
Mitsubishi: M191X67571, M191X67585, M191X67685, M191X67771, M191X67871, M191X67885, M191X68271, M191X68671, M191X93571, ME701487, ME701648, ME701651.
Krauf: SDM3371, SDM6371, SDM7371, SDM8371.

Mitsubishi: 32A66-10101, M008T50071, M008T50171, M008T50471, M008T55073, M008T55171, M008T60071, M008T60371, M008T60372, M008T60373, M008T60871, M008T60872, M008T60873, M008T70371, M008T70971, M008T71571, M008T75171, M008T77071, M008T77072, M008T77074, M008T77075, M008T80071, M008T80071A, M008T80071B, M008T80371, M008T80373, M008T85071B, M008T85571, M2T80772, M3T57575, M8T50071, M8T50171, M8T50271, M8T50471, M8T55073, M8T55171, M8T55471, M8T55472, M8T55473, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60073, M8T60171, M8T60271, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60389, M8T60471, M8T60489, M8T60571, M8T60771, M8T60773, M8T60871, M8T60872, M8T60971, M8T60973, M8T62471, M8T70371, M8T70971, M8T71571, M8T71671, M8T75171, M8T77071, M8T77072, M8T77074, M8T77075, M8T80071, M8T80071A, M8T80071B, M8T80171, M8T80371, M8T80372, M8T80373, M8T80374, M8T80772, M8T80789, M8T85071, M8T85071A, M8T85071B, M8T85171, M8T85171A, M8T85271, M8T85271B, M8T85471, M8T85571, M8T87071, M8T87171, ME012994, ME012995, ME013008, ME014418, ME220480.
Hyundai: 3610045501.
Krauf: STM1009, STM1354, STM3669, STM3778, STM4323.
237090 Cargo
: >3 .CN, : 4
L, : 60
OD, : 34.55
OEM, : Mitsubishi
V, : 24
: startrel?2
: Renault;Volvo
Volvo: 20491058.
Renault: 5001863177.
Krauf: SSM0090, SSM6148, SSM7090, SSM8078, SSM8090, SSM9090.
Motorherz: SSM090WA, SSM6148.
ZM2897 Zm
: >3 .CN, : 3
L, : 176
OD, : 55
OEM, : Mitsubishi
V, : 24
B+: M10
: 2
: Renault;Volvo;Mitsubishi;Honda
Zm: 2-897, ZM3897, ZN2897, ZN3897.
Cargo: 237102.
Motorherz: 237102CN, SSM102, SSM102WA.
Man: 51262120017.
Mario Ghibaudi: E9009, E9045.
Mitsubishi: M371CB5871, M371XB4171.
Krauf: SSM4102, SSM5102, SSM7102, SSM8102, SSM9102.
237102 Cargo
: >3 .CN, : 3
L, : 176.5
OD, : 55.15
OEM, : Mitsubishi
V, : 24
: M10
B+: 18.5
: 20
50, : M5
B+: M10
: startrel?2
: 2
: Renault;Volvo;Mitsubishi;Honda
: 34MT
Zm: 2-897, ZM2897, ZM3897, ZN2897, ZN3897.
Motorherz: 237102CN, SSM102, SSM102WA.
Man: 51262120017.
Mario Ghibaudi: E9009, E9045.
Mitsubishi: M371CB5871, M371XB4171.
Krauf: SSM4102, SSM5102, SSM7102, SSM8102, SSM9102.
ZM3897 Zm
: 1 .CN, : 3
L, : 176
OD, : 55.3
OEM, : Mitsubishi
V, : 24
B+: M10
: 2
: Renault;Volvo;Mitsubishi;Honda
Zm: 2-897, ZM2897, ZN2897, ZN3897.
Cargo: 237102.
Motorherz: 237102CN, SSM102, SSM102WA.
Man: 51262120017.
Mario Ghibaudi: E9009, E9045.
Mitsubishi: M371CB5871, M371XB4171.
Krauf: SSM4102, SSM5102, SSM7102, SSM8102, SSM9102.
135341 Cargo
: >3 .ID, : 8
OD, : 20.3
OEM, : Mitsubishi
Z, : 16
: 11.3
: 11.3
: Kia;Mazda;Nissan

Mitsubishi: 1810A062, 1810A143, M000T20871, M000T60081, M000T60081A, M000T60181, M000T60181A, M000T65381, M000T65581, M000T70281, M000T70285, M000T70381, M000T71385, M000T71581, M000T71681, M000T71786, M000T71881, M000T80081, M000T80281, M000T80281A, M000T80281B, M000T80281ZC, M000T80285, M000T80285A, M000T80381, M000T80581, M000T80781, M000T80783, M000T80784, M000T80881, M000T81081, M000T81181, M000T81281, M000T81283, M000T81284, M000T81381, M000T81482, M000T81681, M000T81781, M000T81981, M000T82081, M000T82081ZE, M000T82281, M000T83981, M000T84381, M000T84781, M000T84881, M000T84882ZC, M000T84981, M000T85381, M000T85681, M000T85681ZC, M000T85781, M000T85881, M000T85981, M000T86081, M000T86181, M000T86481, M000T86581, M000T86681, M000T86981, M000T87081, M000T87681, M000T87881, M000T90981, M000T91381, M001T60081, M001T60181, M001T60185, M001T60381, M001T60581, M001T61181, M001T68281, M001T68381, M001T68681, M001T70281, M001T70281ZC, M001T70283, M001T70283ZC, M001T70381, M001T70381A, M001T70387, M001T70481, M001T70481ZC, M001T70482, M001T70483, M001T70483ZC, M001T70485, M001T70485A, M001T70681, M001T70685, M001T70686, M001T70881, M001T70881A, M001T70981, M001T70981A, M001T70982, M001T70982A, M001T70985, M001T71081, M001T71281, M001T71281A, M001T71281AC, M001T71281B, M001T71281ZC, M001T71381, M001T71382, M001T71382ZC, M001T71481, M001T71481A, M001T71681, M001T71781, M001T71781A, M001T71881, M001T71881A, M001T72081, M001T72085, M001T72086, M001T72086A, M001T72087, M001T72087A, M001T72181, M001T72181A, M001T72182, M001T72182A, M001T72281, M001T72281A, M001T72481, M001T72481ZC, M001T72483, M001T72483ZC, M001T72581, M001T72583, M001T72583G, M001T72981, M001T72981A, M001T72985, M001T72985A, M001T73281, M001T73283, M001T73381, M001T73383, M001T73383ZC, M001T73481A, M001T73881, M001T74081, M001T74087, M001T74181, M001T74281, M001T74281ZC, M001T74283, M001T74283ZC, M001T74286ZC, M001T74287ZC, M001T74381A, M001T74491, M001T74581, M001T74583, M001T74781, M001T74781A, M001T74785, M001T75181, M001T75181A, M001T75281, M001T75283, M001T75381, M001T75381A, M001T75581, M001T75681, M001T76281, M001T76481, M001T77081, M001T77181, M001T77381, M001T77381ZC, M001T77581, M001T78181, M001T78881, M001T78981, M001T79081, M001T79481, M001T79482, M001T79581, M001T79681, M001T79781, M001T80381, M001T80481, M001T84281, M001T84381ZC, M001T84382ZC, M001T84481, M001T84883, M001T84883ZC, M001T84884, M001T85781, M001T85881, M001T86181, M001T86481, M001T86681, M001T90081, M001T90081A, M001T90281, M001T93071, M001T95081, M001T95181, M001T95281, M001T96081, M001T96181, M001T96281, M001T96581, M002T53083, M002T80582, M002T84071, M002T84171, M002T84571, M002T84771, M002T85271, M002T85871, M002T87071, M002T87171, M002T87271, M002T87371, M002T87471, M002T87671, M002T87971, M002T88071, M002T88171, M002T88271, M008T55171, M008T60071, M008T60071A, M008T60371, M008T60372, M008T60373, M008T60871, M008T60872, M008T60873, M008T70071, M008T70371, M008T70471, M008T70471A, M008T71371, M008T71371ZE, M008T71471, M008T71471ZE, M008T71571, M008T75071, M008T75071A, M008T75073, M008T75073A, M008T75074ZT, M008T75171, M008T75371, M008T75971, M008T77071, M008T77072, M008T77074, M008T77075, M008T80071, M008T80071A, M008T80071B, M008T80371, M008T80373, M008T80471, M008T80471A, M008T80472, M008T80472A, M008T85071B, M008T85571, M009T60071, M0T20871, M0T60081, M0T60081A, M0T60081ZC, M0T60082, M0T60082ZC, M0T60181, M0T60181A, M0T60187, M0T60481, M0T60581, M0T65381, M0T65581, M0T70281, M0T70285, M0T70286, M0T70287, M0T70381, M0T70481, M0T70681, M0T70781, M0T70881, M0T70981, M0T70985, M0T71181, M0T71381, M0T71385, M0T71481, M0T71581, M0T71681, M0T71781, M0T71785, M0T71786, M0T71881, M0T80081, M0T80281, M0T80281A, M0T80281AC, M0T80281B, M0T80281ZC, M0T80285, M0T80285A, M0T80381, M0T80581, M0T80681, M0T80685, M0T80686, M0T80781, M0T80783, M0T80784, M0T80831, M0T80881, M0T80981, M0T81081, M0T81181, M0T81281, M0T81283, M0T81284, M0T81381, M0T81481, M0T81482, M0T81581, M0T81681, M0T81781, M0T81981, M0T82081, M0T82081ZE, M0T82281, M0T82381, M0T82481, M0T82482, M0T82483, M0T82881, M0T82981, M0T83481, M0T83581, M0T83581A, M0T83681, M0T83881, M0T83981, M0T84081, M0T84181, M0T84381, M0T84581, M0T84681, M0T84781, M0T84881, M0T84881ZC, M0T84882, M0T84882ZC, M0T84981, M0T85281, M0T85381, M0T85681, M0T85681ZC, M0T85781, M0T85881, M0T85981, M0T86081, M0T86181, M0T86481, M0T86581, M0T86681, M0T86981, M0T87081, M0T87181, M0T87581, M0T87681, M0T87781, M0T87881, M0T90181, M0T90681, M0T90781, M0T90981, M0T91281, M0T91381, M0T91481, M0T92181, M0T92581, M1T30371, M1T30471, M1T30471A, M1T60081, M1T60181, M1T60185, M1T60381, M1T60581, M1T60681, M1T61181, M1T68281, M1T68381, M1T68681, M1T70281, M1T70281ZC, M1T70283, M1T70283ZC, M1T70381, M1T70381A, M1T70387, M1T70481, M1T70481ZC, M1T70482, M1T70483, M1T70483ZC, M1T70485, M1T70485A, M1T70681, M1T70685, M1T70685A, M1T70686, M1T70687, M1T70881, M1T70881A, M1T70981, M1T70981A, M1T70982, M1T70982A, M1T70985, M1T71081, M1T71281, M1T71281A, M1T71281AC, M1T71281B, M1T71281ZC, M1T71381, M1T71382, M1T71382ZC, M1T71481, M1T71481A, M1T71681, M1T71681A, M1T71781, M1T71781A, M1T71881, M1T71881A, M1T72081, M1T72085, M1T72086, M1T72086A, M1T72087, M1T72087A, M1T72088, M1T72181, M1T72181A, M1T72182, M1T72182A, M1T72281, M1T72281A, M1T72481, M1T72481ZC, M1T72483, M1T72483ZC, M1T72581, M1T72583, M1T72583G, M1T72981, M1T72981A, M1T72985, M1T72985A, M1T73081, M1T73281, M1T73283, M1T73285, M1T73381, M1T73381ZC, M1T73383, M1T73383ZC, M1T73481, M1T73481A, M1T73681, M1T73881, M1T74081, M1T74081A, M1T74087, M1T74181, M1T74181A, M1T74281, M1T74281ZC, M1T74283, M1T74283ZC, M1T74286ZC, M1T74287ZC, M1T74381A, M1T74491, M1T74581, M1T74583, M1T74781, M1T74781A, M1T74785, M1T75181, M1T75181A, M1T75281, M1T75283, M1T75381, M1T75381A, M1T75581, M1T75681, M1T76281, M1T76381, M1T76481, M1T77081, M1T77181, M1T77381, M1T77381ZC, M1T77581, M1T77681, M1T77981, M1T78181, M1T78281, M1T78285, M1T78881, M1T78981, M1T79081, M1T79181, M1T79481, M1T79482, M1T79581, M1T79681, M1T79781, M1T80381, M1T80481, M1T84281, M1T84381ZC, M1T84382ZC, M1T84481, M1T84881, M1T84883, M1T84883ZC, M1T84884, M1T85281, M1T85781, M1T85881, M1T86181, M1T86381, M1T86481, M1T86681, M1T90081, M1T90081A, M1T90281, M1T93071, M1T95081, M1T95181, M1T95281, M1T95381, M1T95681, M1T96081, M1T96181, M1T96281, M1T96581, M1T96681, M1T98081, M1T98081A, M1T98081B, M1T98081C, M1TT75281, M2T53083, M2T80582, M2T80772, M2T84071, M2T84171, M2T84271, M2T84371, M2T84571, M2T84671, M2T84771, M2T85071, M2T85271, M2T85471, M2T85771, M2T85871, M2T87071, M2T87171, M2T87271, M2T87371, M2T87471, M2T87571, M2T87671, M2T87871, M2T87971, M2T88071, M2T88171, M2T88271, M3T56089, M8T50271, M8T55171, M8T55471, M8T55472, M8T55473, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60072, M8T60072A, M8T60073, M8T60073A, M8T60089, M8T60171, M8T60173, M8T60174, M8T60271, M8T60271A, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60389, M8T60471, M8T60489, M8T60571, M8T60671, M8T60771, M8T60772, M8T60773, M8T60871, M8T60872, M8T60873, M8T60971, M8T61371, M8T61471, M8T61471A, M8T62071, M8T62271, M8T62371, M8T62471, M8T70071, M8T70171, M8T70175, M8T70175A, M8T70371, M8T70471, M8T70471A, M8T70472, M8T71371, M8T71371ZE, M8T71471, M8T71471ZE, M8T71571, M8T75071, M8T75071A, M8T75073, M8T75073A, M8T75074ZT, M8T75171, M8T75271, M8T75371, M8T75671, M8T75871, M8T75971, M8T77071, M8T77072, M8T77074, M8T77075, M8T80071, M8T80071A, M8T80071B, M8T80171, M8T80371, M8T80372, M8T80373, M8T80374, M8T80471, M8T80471A, M8T80472, M8T80472A, M8T80571, M8T80571A, M8T80772, M8T80789, M8T80989, M8T81071, M8T81071A, M8T85071, M8T85071A, M8T85071B, M8T85271, M8T85271B, M8T85471, M8T85571, M8T85671, M8T87071, M8T87171, M8T87271, M8T87271A, M8T87371, M8T87371A, M8T87471, M8T87471A, M9T60071, MD099667, MD112625, MD136933, MD162839, MD162842, MD163188, MD170049, MD172860, MD172861, MD172863, MD172864, MD173483, MD174482, MD180937, MD182488, MD188720, MD188721, MD301351, MD309471, MD309472, MD312078, MD312857, MD312858, MD313327, MD314167, MD315547, MD315548, MD318086, MD319770, MD320576, MD320618, MD321982, MD328235, MD331137, MD332022, MD341386, MD341813, MD344183, MD348221, MD356178, MD362910, ME012994, ME012995, ME013008, ME014418, ME077796, ME077970, ME201650, ME201650A, ME202970, ME220480, MOO1T68381, MP112033, MP112040, MP112042, MP112043, MT60181, MT70281, MT70285, MT70286, MT70287, MT70881, MT70981, MT70985, MT71381, MT71385, MT71781, MT71785, MT71786, MT71881.
Wai: 2-2119-MI.
Nissan: 23300-08U10, 23300-08U11, 23300-08U15, 23300-0W010, 23300-1M210, 23300-1M215, 23300-20P11, 23300-30F11, 23300-30R13, 23300-41B16, 23300-41B77, 23300-41B78, 23300-44R11, 23300-48L10, 23300-4E100, 23300-4E210, 23300-50Y11, 23300-50Y12, 23300-50Y13, 23300-50Y14, 23300-50Y15, 23300-52F10, 23300-53J12, 23300-57M71, 23300-5C010, 23300-5C011, 23300-5C012, 23300-5C015, 23300-5C016, 23300-60U11, 23300-60U12, 23300-65F10, 23300-79E10, 23300-81N11, 23300-W9810.
Hyundai: 3610037210.
Halla: HSP112110, HSP112130, HSP112140, HSP112150, HSP112160.
Valeo: M42373, M52100, M53486, M60082, MG112014, MG112022, MP112033, MP112040, MP112041, MP112042, MP112043, TM000A07901, TM000A08401, TM000A19301, TM000A31201.
Krauf: STA0922, STA1349, STA3020, STM0380, STM0627, STM0637, STM0658, STM0670, STM0671, STM0674, STM0747, STM0779, STM0781, STM0915, STM0919, STM1004, STM1009, STM1096, STM1100, STM1139, STM1140, STM1219, STM1221, STM1227, STM1238, STM1252, STM1273, STM1301, STM1313, STM1316, STM1317, STM1318, STM1332, STM1354, STM1361, STM1457, STM1460, STM2139, STM2373, STM3471, STM3668, STM3669, STM3778, STM3995, STM4225, STM4323, STM4479.
Motorherz: STM0671WA, STM1238WA, STM1313WA, STM1361WA, STM1457WA.
Mando: TM000A04101, TM000A07901, TM000A19301, TM000A31201.
SGM1575 Krauf
: >3 .ID, : 50.5
OD, : 70
OEM, : Mitsubishi
Z, : 44
: 30.5
: CATERPILLAR;Mitsubishi;KOBELCO
Cargo: 231575.
Mitsubishi: M135X01581, ME701437.
Krauf: SGM8575.
Mazda: VS10-18-X56, VS1018X56.

Nissan: 23300-Z5570.
Mitsubishi: M008T55171, M008T60071, M008T60071A, M008T60371, M008T60372, M008T60373, M008T60871, M008T60872, M008T60873, M008T70071, M008T70371, M008T70471, M008T70471A, M008T71571, M008T75071, M008T75071A, M008T75073, M008T75073A, M008T75074ZT, M008T75171, M008T75971, M008T80471, M008T80471A, M008T80472, M008T80472A, M009T60071, M3T56089, M8T50271, M8T55171, M8T55471, M8T55472, M8T55473, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60072, M8T60072A, M8T60073, M8T60073A, M8T60089, M8T60171, M8T60173, M8T60174, M8T60271, M8T60271A, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60389, M8T60471, M8T60489, M8T60571, M8T60671, M8T60771, M8T60772, M8T60773, M8T60871, M8T60872, M8T60873, M8T60971, M8T61371, M8T61471, M8T61471A, M8T62071, M8T62271, M8T62371, M8T62471, M8T70071, M8T70371, M8T70471, M8T70471A, M8T70472, M8T71571, M8T75071, M8T75071A, M8T75073, M8T75073A, M8T75074ZT, M8T75171, M8T75871, M8T75971, M8T80471, M8T80471A, M8T80472, M8T80472A, M8T80571, M8T80571A, M8T85271, M8T85271B, M8T85671, M8T87071, M8T87171, M8T87271, M8T87371, M8T87471, M9T60071, ME077796, ME077970, ME201650.
Krauf: STM1009, STM1221, STM3669, STM3778, STM4323.
231575 Cargo
: 2 .ID, : 50.65
OD, : 70
OEM, : Mitsubishi
Z, : 44
: 30.35
: 30.35
: Mazda
Mitsubishi: M135X01581, ME701437.
Krauf: SGM1575, SGM8575.
Mazda: VS10-18-X56, VS1018X56.

Nissan: 23300-Z5570.
Mitsubishi: M008T55171, M008T60071, M008T60071A, M008T60371, M008T60372, M008T60373, M008T60871, M008T60872, M008T60873, M008T70071, M008T70371, M008T70471, M008T70471A, M008T71571, M008T75071, M008T75071A, M008T75073, M008T75073A, M008T75074ZT, M008T75171, M008T75971, M008T80471, M008T80471A, M008T80472, M008T80472A, M009T60071, M3T56089, M8T50271, M8T55171, M8T55471, M8T55472, M8T55473, M8T60071, M8T60071A, M8T60071C, M8T60072, M8T60072A, M8T60073, M8T60073A, M8T60089, M8T60171, M8T60173, M8T60174, M8T60271, M8T60271A, M8T60371, M8T60372, M8T60373, M8T60374, M8T60389, M8T60471, M8T60489, M8T60571, M8T60671, M8T60771, M8T60772, M8T60773, M8T60871, M8T60872, M8T60873, M8T60971, M8T61371, M8T61471, M8T61471A, M8T62071, M8T62271, M8T62371, M8T62471, M8T70071, M8T70371, M8T70471, M8T70471A, M8T70472, M8T71571, M8T75071, M8T75071A, M8T75073, M8T75073A, M8T75074ZT, M8T75171, M8T75871, M8T75971, M8T80471, M8T80471A, M8T80472, M8T80472A, M8T80571, M8T80571A, M8T85271, M8T85271B, M8T85671, M8T87071, M8T87171, M8T87271, M8T87371, M8T87471, M9T60071, ME077796, ME077970, ME201650.
Krauf: STM1009, STM1221, STM3669, STM3778, STM4323.
141102 Cargo
: >3 .L, : 18
L, : 18
OEM, : Mitsubishi
V, : 24
, : 24
: 24
1: 41.5
: Mitsubishi;Kobelco
: 7.8
Mitsubishi: M648X28471, ME701189.
Krauf: SHM1102.
SAM4851 Krauf
: >3 .KW: 5
L, : 171
OD, : 53.5
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
SPL, : 13
V, : 24
: 171
: Isuzu;Subaru;Caterpillar;Mitsubishi;Man
Isuzu: 1811210650, 1811210750.
Subaru: 23310-Z9007.
Cargo: 234851.
Motorherz: 234851CN, SAM4851WA, SAM851, SAM851WA.
Iaco: IA3088.
Orme: IM3088.
Mitsubishi: M105X43671, ME701446, ME753010.
Krauf: SAM0063, SAM9851.
234851 Cargo
: 2 .KW: 5
L, : 171
OD, : 53.6
OEM, : Mitsubishi
R, : CR
SPL, : 13
V, : 24
Z, : 13
: 171
: anker2
: Isuzu;Subaru;Caterpillar;Mitsubishi;Man
: 53.6
Isuzu: 1811210650, 1811210750.
Subaru: 23310-Z9007.
Motorherz: 234851CN, SAM4851WA, SAM851, SAM851WA.
Iaco: IA3088.
Orme: IM3088.
Mitsubishi: M105X43671, ME701446, ME753010.
Krauf: SAM0063, SAM4851, SAM9851.

2542418A Valeo 0130063514 Bosch
23830AA100 Subaru 1510065D12 Suzuki
9330081024 Bosch UCB218 Lucas
LRA02770 Lucas 56028172AB Chrysler
4471809110 Denso 1262200150 Denso
M9T80271 Mitsubishi 2810074260 Toyota
16092 Delco 62201DDUC3ENS7S5 Nsk
12317508052 Bmw
 
  Author: -(2001-2014)
 
   
it0: 0
it1: 0.98280191421509
it2: 0
it3: 0.015599966049194
it4: 0.39000010490417
it5: 0